سكس

سكس مصري

نسوانجي

سكس

Kalligraph Everett Garni Barbie (Beirut, Libanon)

Kalligraph Everett Garni Barbee (Beirut, Libanon).
Die sechsunddreißigste Sure des Qur’an.

“Alles hat ein Herz, und das Herz des Korans ist die Sura Ya Sin”.

  • Prophet Muhammad ﷺ